STICHTING VITALE INWONERS

“Bewuste keuzes maken die leiden tot gezonde gewoontes en een vitaler leven.”

Vitaliteit en gezondheid


maken het voor de mens mogelijk om te doen

wat hij/zij van belang vindt.

Het gaat aan iedere waarde of zingeving vooraf:

het is als het ware een ‘voor-waarde’.


Een gezond mens heeft een optimale eigen regie op een volwaardig leven.

Een gezond mens kan zich inzetten voor anderen, voor de natuur, voor de samenleving enzovoort.


Gezondheid als gewoonte. Hoe zou dat zijn!

Missie

De Stichting Vitale Inwoners stelt zich ten doel om met (groepen) mensen in contact te komen en kennis en vaardigheden uit te wisselen die gezond gedrag bevorderen. Gezondheid als gewoonte, hoe zou dat zijn!


Dat gaat ons allemaal aan. Gezonde mensen zorgen voor een gezonde samenleving. Onze (westerse) samenleving kent echter ook nogal wat bedreigingen die onze gezondheid kunnen beperken. 

De Stichting wil mensen wijzen op de leefstijlfactoren waarop ze invloed hebben en manieren aanbieden om in het dagelijkse en persoonlijke gedrag andere keuzes te maken. 


Meer regie over eigen gezondheid. Op die manier dragen we bij aan een gezonde samenleving, waarin iedereen mee kan doen. Waar gezondheidszorg betaalbaar blijft voor diegene die dat nodig heeft.  


De Stichting Vitale Inwoners is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Groningen onder nummer  73992194   


Donaties zijn meer dan welkom op IBAN              NL25 SNSB 0785 5710 86                          tnv Stichting Vitale Inwoners   

Hoe doen we dit

Vitale Inwoners Programma

Een programma waarin kennis en vaardigheden over Gezond Gewoontegedrag worden gedeeld met en door de deelnemers. Bijeenkomsten, workshops, wandelingen en wat de groep zelf aangeeft. Kleine stapjes zorgen voor blijvende, vitale veranderingen. "Omdat jij belangrijk bent"


Via een gemakkelijk Train-de-trainer programma is VIP door eigen medewerkers of vrijwilligers te begeleiden en kan het heel lokaal worden uitgevoerd..

Lezingen

De Stichting kan lezingen verzorgen op locatie van de aanvrager.

Sinds 2013 zijn er maandelijkse lezingen in de "Peizer Hopbel". 

De verschillende sprekers/sters hebben gemeen dat ze vol passie, 

uit eigen ervaring of deskundigheid informeren over diverse onderwerpen die met gezondheid, vitaliteit of welbevinden hebben te maken.


Maak gebruik van ons netwerk van sprekers voor je eigen locatie.

Workshops / Trainingen

Op maat gemaakt. Bijeenkomsten waarin de deelnemers middels informatie en eenvoudige oefeningen een beter beeld krijgen van hun eigen vitaliteit. Ze bepalen zelf de prioriteiten om kleine aanpassingen te doen en krijgen een stappenplan  om dit thuis of op het werk te veranderen.


Uiteraard ook zeer geschikt om dit met jouw groepen op eigen locatie te organiseren. 

Stap-Voor-Stap-Vitaler-Spel

Op een laagdrempelige en speelse manier de onderwerpen rondom

Vitaliteit en Gezondheid bespreekbaar maken. 

Het bordspel met vragen wordt door 2-4 personen (per groepje) gespeeld.

Uiteraard kunnen vele groepjes dit tegelijkertijd spelen, bijvoorbeeld door medewerkers van bedrijven, leden van verenigingen, buurtbewoners of gewoon met geïnteresseerden die een leuke invulling van hun dagdeel willen hebben.


Belastingtechnisch interessant voor bedrijven

als onderdeel ("scholing personeel") van een personeelsdag.

Wat anderen zeggen

Een erg sympathiek initiatief!

Ko Henneman, 

de Nieuwe Leefstijl, 

Care for Sustainable Health, Creative Council Noord NL, 

Midden-Groningse Uitdaging e.a.

Leuk initiatief

Jon Brouwers,

Leefstijlarts, 

Apotheekhoudend huisarts in Bakkeveen

Bluezone Bakkeveen

Deelnemer VIP

Ik ben bewuster naar mijn gedragingen gaan kijken en datgene wat ik kreeg aangereikt leert me dat ik invloed heb op mijn kwaliteit van leven.

Bestuur Stichting Vitale Inwoners

John van Apeldoorn

Bestuurslid, Voorzitter


John is maatschappelijk betrokken met een fijne positieve instelling. In zijn werk als zelfstandig coach en interim manager zoekt hij naar passende manieren om zowel personen als organisaties in verandertrajecten te begeleiden. Daarbij heeft een goede gezondheid, voor zichzelf en anderen, altijd zijn interesse gehad. 

Jaap Scholten

Bestuurslid, Penningmeester

Jaap voelt zich prima thuis in maatschappelijke en financiële vraagstukken. Zijn ruime ervaring in het bedrijfsleven, zowel in loondienst als ook als zelfstandig adviseur, geeft hij momenteel door als docent economie en maatschappijleer. Met een sportieve instelling heeft hij oog voor de kansen van iedereen om te winnen.

Jan Baltink

Bestuurslid, Secretaris


Jan heeft al zoveel meegemaakt dat hij als een "alles-overziener" van grote waarde is voor iedereen in zijn omgeving. Met een groot gevoel voor verhoudingen, waarden en realiteitszin gekoppeld aan idealen, zet hij zich in voor een betere wereld. 

Dolf Flinker

Oprichter en uitvoerend


Dolf is van jongs af aan met gezondheid bezig. Voor zichzelf en later als 'gymleraar'. Gaandeweg en vooral door het werken met groepen volwassenen ging zijn voorkeur steeds meer uit naar de gedragsmatige kant: wat kun je zelf doen om gezond te zijn, blijven of worden. 

Contactgegevens

Voor alle vragen, opmerkingen en/of suggesties kunt u contact met ons opnemen:

Voor vragen over de Stichting, het beleid, donaties etc: 

De bestuursleden, via de secretaris  Jan Baltink 06-54782163

Voor vragen over de uitvoering (lezingen, programma's, workshops en andere mogelijkheden)

Dolf Flinker 06-21561743

Voor de liefhebbers en andere geïnteresseerden

Beleidsplan 

Lees ons meerjarenbeleidsplan.

Financiële verantwoording

Lees tzt onze jaarberichten.