Stichting Vitale Inwoners

STICHTING VITALE INWONERS

“Bewuste keuzes maken die leiden tot gezonde gewoontes en een vitaler leven.”

Missie

De Stichting Vitale Inwoners stelt zich ten doel om met (groepen) mensen in contact te komen en kennis en vaardigheden uit te wisselen die gezond gedrag bevorderen. Gezondheid als gewoonte, hoe zou dat zijn!


Dat gaat ons allemaal aan. Gezonde mensen zorgen voor een gezonde samenleving. Onze (Westerse) samenleving kent echter ook nogal wat bedreigingen die onze gezondheid kunnen beperken. 

De Stichting wil mensen wijzen op de leefstijlfactoren waarop ze invloed hebben en manieren aanbieden om in het dagelijkse en persoonlijke gedrag andere keuzes te maken. 


Op die manier dragen we bij aan een gezonde samenleving, waarin iedereen mee kan doen. Waar gezondheidszorg betaalbaar blijft voor diegene die dat nodig heeft.  


De Stichting Vitale Inwoners is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Groningen onder nummer                                                         

Donaties zijn meer dan welkom op IBAN                                                                                                                       tnv Stichting Vitale Inwoners

Hoe doen we dit

Vitale Inwoners Programma

Een programma waarin kennis en vaardigheden over Gezond Gewoontegedrag worden gedeeld met en door de deelnemers. Bijeenkomsten, workshops, wandelingen en wat de groep zelf aangeeft. Kleine stapjes zorgen voor blijvende, vitale veranderingen. Omdat jij belangrijk bent

Lezingen

Sinds 2013 zijn er maandelijkse lezingen in de "Peizer Hopbel". 

De verschillende sprekers/sters hebben gemeen dat ze vol passie, 

uit eigen ervaring of deskundigheid informeren over diverse onderwerpen die met gezondheid, vitaliteit of welbevinden hebben te maken.

Workshops / Trainingen

Op maat gemaakt. Bijeenkomsten waarin de deelnemers middels informatie en eenvoudige oefeningen een beter beeld krijgen van hun eigen vitaliteit. Ze bepalen zelf de prioriteiten om kleine aanpassingen te doen en krijgen een stappenplan  om dit thuis of op het werk te veranderen.

Wat anderen zeggen

Een erg sympathiek initiatief!

Ko Henneman, 

de Nieuwe Leefstijl, 

Care for Sustainable Health, Creative Council Noord NL, 

Midden-Groningse Uitdaging e.a.

Leuk initiatief

Jon Brouwers,

Leefstijlarts, 

Apotheekhoudend huisarts in Bakkeveen

Bluezone Bakkeveen

Wordt vervolgd

Zodra we operationeel zijn komen er meer reacties, ook van deelnemers.

Bestuur Stichting Vitale Inwoners

Jan Baltink

Bestuurslid

Jaap Scholten

Bestuurslid

John van Apeldoorn

Bestuurslid

Dolf Flinker

Uitvoerend