Meer informatie over 'zitten' en de MIND-ZIT cursus

Minder Zitten verkleint het risico op ziekte en verzuim, en komt de gezondheid en arbeidsproductiviteit ten goede. Ook van jou of jouw personeel?

Beste ondernemer, ZZP-er, of HR functionaris, deze pagina is voor jou bedoeld. Met alle respect: ik ben zo vrij om te tutoyeren omdat dat mijn stijl is. Ik werk graag samen op basis van gelijkwaardigheid om resultaat te behalen.

Duurzaam inzetten van personeel

Vergrijzing en duurzame inzetbaarheid

We worden gemiddeld steeds ouder. Onze samenleving vergrijsd. Bij vrijwel ieder bedrijf en organisatie neemt de gemiddelde leeftijd van het personeelsbestand jaarlijks toe. Bovendien willen we dat iedereen langer blijft werken. Terwijl we weten dat met het stijgen van de jaren ook de gezondheidsklachten toenemen.


Hoe zijn die twee te rijmen?

Wat kun je daar (als werkgever) aan doen?


Wat is daar voor nodig?


Wat heeft zitten daar mee te maken?


Zitten is niet meer weg te denken uit onze samenleving. We zitten een groot gedeelte van de dag. Op het werk, tijdens scholing, bij vergaderingen, in de auto, op bezoek, thuis aan tafel, voor de tv en ga zo maar door.

Doorbeek hardnekkige zitgewoonten

Gaan zitten is vaak een gewoonte. 

Wel eentje waar we gemiddeld bijna 7 uur per dag mee bezig zijn! Dat is niet bevorderlijk voor je gezondheid. Zitten verhoogt het risico op vrijwel alle welvaartsziekten. Is zitten het nieuwe roken?


Veel en lang zitten is een belangrijke factor als het gaat om oorzaken van verzuim. 

De schadelijke én financiële gevolgen van zitten zijn immens! Iedere werkgever weet wat de kosten zijn én kunnen worden als een werknemer ziek is.


Zitten veroorzaakt meer dan alleen verzuim. 

Voorafgaand aan de ziekmelding is er vaak al een periode van niet optimaal functioneren: afname van concentratie, creativiteit en productiviteit, en geregeld een toename van fouten, irritatie, stress of negatieve sfeer. Herkenbaar?

Het is zoals het is?

Het aantal mensen in Nederland met een zittend beroep is erg groot. Er zijn naar schatting 2,5 miljoen werknemers met een (voornamelijk) zittend beroep. Wellicht ben jij er één van (ZZP) of hoort jouw bedrijf/organisatie daar ook bij. Tel daarbij dat we ook in onze privé tijd nogal eens gaan zitten en we komen op zo’n 7 uur zitten per dag. 

Gemiddeld, voor alle Nederlanders. 

Misschien voor jou persoonlijk of in jouw bedrijf iets minder? Of iets meer?

Werksituatie:

Ongeveer 50% van alle banen in Nederland zijn ‘kantoorbanen
Vrouwen werken gemiddeld 25 uur en mannen gemiddeld 36 uur per week

Privé situatie:

In de auto (of trein), aan tafel, als we ontspannen, als we op bezoek gaan, ‘uit’ gaan of als we op een andere manier sociaal zijn, kortom: We zitten ook vele uren per dag als we niet aan het werk zijn

Gemiddeld genomen zitten we net zoveel in privé tijd als in werktijd

Gemiddeld:

We zitten gemiddeld bijna 50 uur per week
We zijn Europees Kampioen Zitten (ja, wij zitten het meest van alle Europeanen)

Klopt niet!

We willen graag zo efficiënt mogelijk werken en veel uit het leven halen. 

 1. Maar door veel en langdurig zitten neemt de creativiteit juist af, 
 2. neemt de concentratie af, 
 3. neemt de energie af 
 4. en neemt de productiviteit  af. 
 5. Je doet minder, je doet het minder snel en minder nauwkeurig. 


 1. Eigenlijk neemt alleen de kans op fouten maken en de kans op ziekten sterk toe. Dat geldt voor werk zowel als privé.


Tegelijk hebben we wel afgesproken dat we allemaal langer blijven werken. Dat moet om te beginnen wel kunnen! Is je personeel en ben je zelf tot op hoge leeftijd in staat om nog te werken? En wat als dat niet zo vanzelfsprekend is?

Gezondheid nu en straks

Rugklachten zonder fysieke inspanning komen veel voor. In veel gevallen speelt een langdurige of verkeerde zithouding een rol. Toch zijn de meeste gevolgen van zitten vaak niet direct merkbaar maar pas op termijn. Is zitten het nieuwe roken? Een sluipmoordenaar?


We weten dat veel en langdurig zitten op termijn tot ernstige gezondheidsklachten kan leiden. 

Is het dan geen zaak om vanaf nu bewuster en anders met zitten om te gaan? Zodat we een dag lang zitten op een kantoorstoel niet meer automatisch als ideale en optimale manier van werken zien.

Hoe zou het kunnen zijn?

Zitten hoort er bij, maar hoeft niet altijd tot grote schade te leiden. Als er voldoende afwisseling is, als de doorbloeding regelmatig even een ‘boost’ krijgt, is er al veel leed te besparen.


Om te beginnen gaat het om hoe vaak je zit. Ten tweede om hoe lang je dan blijft zitten. 

Dat is gedrag, dat zijn keuzes die je mede zelf bepaalt. Gedrag is te sturen, gewoontes zijn te veranderen.

Hoe dan?

Daarvoor is tijd nodig. Maar ook kennis, nieuwe inzichten, gezond verstand en de bereidheid om open te staan voor alternatieven. 

 • Weten, kiezen én doen. 
 • Oefenen. 
 • Begrijpen waarom je je gedrag aanpast en er zelf voor kiezen om het anders te doen. Maar wel in je eigen omgeving, in de omstandigheden waarin jij leeft.

Dat is de rode draad van de cursus Mind – Zit.

Naar een nieuw standpunt ten opzichte van zitten als onderdeel van jouw leven. 

Via informatie, opdrachtjes en oefeningen, met een vleugje reflectie op eigen gewoontes. 

Dat is te doen!

Voor wie is Mind – Zit van waarde?

Voor werkgevers, voor zzp-ers, voor medewerkers die veel en langdurig zitten. De cursus is zowel preventief in te zetten als voor medewerkers met klachten die te herleiden zijn naar zitten.

Waar gaat de cursus over?

 • Gewoonte: De cursus is een opstap naar andere gewoontes als het om zitten gaat. Hoe vaak ga je zitten, hoe lang blijf je zitten, hoe vaak wissel je af en kies je voor alternatieven. Andere gewoontes geven een andere uitkomst.
 • Leefstijl: Daarnaast is gezondheid van meerdere factoren afhankelijk. Leefstijlfactoren. In de cursus nemen we het grote plaatje mee, zodat je bewuste keuzes kunt maken die jouw gezondheid ten goede komen.
 • Praktisch: Wat kun je concreet doen, ook al heb je zittend werk? Dat gaat verder dan ARBO voorschriften. Met voorbeelden, oefeningen, video’s en tips, maar ook met uitdagende vragen om in de eigen situatie op zoek te gaan naar mogelijkheden.
 • Eigen verantwoordelijkheid: De cursus geeft concrete mogelijkheden, maar bovenal legt het de verantwoordelijkheid voor eigen gezondheid bij de lezer. Die gaat begrijpen waarom zitten niet in zijn of haar eigen voordeel is. De cursus is zo opgezet dat je met bewuste aandacht voor de problemen én de mogelijkheden, gaandeweg op onbewust niveau andere keuzes gaat maken. Nieuwe gewoontes als het gaat om zitten en gezondheid.
 • Duurzame inzetbaarheid: in staat zijn om met veranderingen om te gaan, je eigen gedrag (gewoontes) aanpassen als daar om gevraagd wordt, een andere mindset, het is allemaal nodig om flexibel inzetbaar te zijn en te blijven. Daarom gaat de cursus veel verdere dan alleen een keer extra opstaan uit je stoel.
 • Op het werk en in privé tijd: Alleen als je als werknemer zelf kiest om gebruik te maken van de faciliteiten en mogelijkheden op het werk, én je houdt thuis rekening met hoe veel en hoe lang je zit, is er resultaat te verwachten. Mind – Zit werkt op beide fronten.

Maar Mind – Zit gaat ook over de houding van de werknemer t.o.v. zitten en daarmee tegelijk ook t.o.v. flexibiliteit, in beweging komen, collegialiteit en bijvoorbeeld eigen regie en verantwoordelijkheid nemen.

Past dit bij jou, binnen jouw bedrijf of jullie organisatie?

Neem dan direct contact op:

Dolf Flinker

Mobiel: 06-215 617 43

Email: Info@leefstijlkompaz.nl

Veranderingsproces

Uiteindelijk doorloop je een proces van verandering. Van bewust een aantal dingen doen, aanpassen, oefenen en herhalen, tot het onbewust toepassen (nieuw gewoontegedrag).


Je hebt hier 3 maanden de tijd voor. Je brein heeft dus ook de tijd om te wennen aan gedrag wat je in het begin mogelijk wat vreemd of apart vindt. Maar als het eenmaal in je systeem zit, ga je er veel profijt van hebben.

Vragen kunnen zijn:

Waarom zou ik minder zitten? 

Begrijp waarom veel en langdurig zitten een probleem is. De cursus geeft feiten, kennis en inzichten.


Heb ik een probleem? 

Dat wordt inzichtelijk. Besef wat de gevolgen voor jou als persoon of als werknemer zijn. 

Of wat het voor jou als werkgever of zzp-er betekent.


Wat kan ik doen? 

Ontdek de toegankelijke manieren om er wat aan te doen. Praktische opdrachtjes, alternatieven en oefeningen (voor elk wat wils).


Hoe verander ik de gewoonte om te gaan zitten? 

De cursus leid je stap voor stap door het veranderproces. Inclusief valkuilen en terugvalmomentjes. Ervaar het proces en dat het mogelijk is om nieuwe gewoontes aan te leren.


Welk resultaat mag ik verwachten? 

Eerst bewust en later onbewust, ga je anders met zitten als onderdeel van je leven om. De opzet is zo dat je nieuwe gedrag kan beklijven. Herhaling is de kracht van de boodschap. Kleine aanpassingen, groot effect.


Wat kan het effect nog versterken? 

Een aantal collega’s die ‘open’ staan om dit samen op te pakken. Leuk!

Mind – Zit: een online Mindset programma over minder zitten.

Mind -  Zit, de cursus

 • Duurt 3 maanden
 • 5 cursusdelen per week
 • Kies dagelijks uit de gewone of korte versie 
 • In 65 delen bewust een andere mindset ontwikkelen
 • Waar, wanneer en hoe je de cursus volgt bepaal je zelf
 • Toe te passen in iedere werk- of thuissituatie waar zitten de overhand heeft
 • Werkt in op onderbewust niveau / gewoontegedrag
 • Volgt in de opbouw de ‘Stages of change’ (stadia in veranderingsprocessen volgens Prochaska en DiClemente)
 • Past als product in het totaal aanbod van Vitaliteitsbeleid, Ziekteverzuim, Aantrekkelijk Werkgeverschap, Flexibiliteit en Duurzame Inzetbaarheid

We houden het luchtig en positief, informatie wordt afgewisseld met oefeningen en video’s. Af en toe zijn er reflectiemomenten: Hoe gaat het? Wat motiveert jou? Wat doe je met de informatie? Lukt het wel of niet om aanpassingen te doen?

Waarom zou je voor mij en mijn cursus kiezen?

Ik ben een generalist, dat wil zeggen: ik heb een brede belangstelling en een brede kijk op gezondheid. Ik verbind graag de stukjes, zonder dat ik me volledig, tot op detail, verdiep in onderdelen. Maar dat doen veel mensen niet als het om hun gezondheid gaat. Doen wat werkt.


Ik heb een holistische benadering. Voor mij telt dat gezondheid voor een erg groot deel de optelsom is van dat wat je dagelijks doet. Vaak al heel erg lang. Dat heb ik ook gemerkt bij alle duizenden mensen met wie ik de afgelopen ruim 30 jaar gewerkt heb aan hun gezondheid. Waarom dat zo is en hoe dit wél te veranderen is als je dat wilt, dat boeit me enorm.


Ik ben praktisch ingesteld: koppel kennis aan actie. Gezondheid kun je niet consumeren, je moet er wat aan doen! Ik heb meerdere cursussen, trainingen, lezingen en workshops ontwikkeld met de kennis die ik ook zelf als persoon had opgedaan en uitgeprobeerd.


Ik doe dat vanuit mijn eigen ervaringen, aangevuld met de expertise van anderen. Zodat jij er zo eenvoudig mogelijk, concreet, makkelijk, praktisch en resultaatgericht mee aan de slag kunt.


Ik werk met verschillende werkvormen om het resultaat zo goed mogelijk te krijgen. Op afstand, online, met of zonder persoonlijke begeleiding, alles is mogelijk en bij alles heb je het idee dat ik naast je sta en met je mee doe.

Meer weten over de cursus, combinaties met workshops, of de mogelijkheden voor begeleiding van meerdere medewerkers tegelijk?

Neem contact met me op!

Dolf Flinker

Mobiel: 06-215 617 43

Email: Info@leefstijlkompaz.nl

MindZit 

Cursus