Een bedrijf in beweging vraagt om beweging binnen het bedrijf

Mind – Zit: een mindset programma over minder zitten


Informatie over Mind – Zit voor HR adviseurs.

Personeel is het belangrijkste kapitaal

Daar zitten jullie dan, klaar voor het HR werkoverleg. Of je bent alleen, zonder collega’s. Dan ben jij dus in je uppie “de HR afdeling”. En heb jij allemaal verschillende petten op.


Hoe dan ook: binnen HR heb je te maken met verschillende beleidsterreinen. Je kent ze wel:

  • Vitaliteit
  • Duurzame inzetbaarheid
  • Aantrekkelijk werkgeverschap
  • Ziekteverzuim
  • Flexibiliteit

En waarschijnlijk nog wel meer. Waar het om gaat: jullie personeel is het belangrijkste kapitaal. Dat wil je waarschijnlijk zo houden, ondanks een gemiddelde leeftijd die oploopt (ook de komende jaren).

Gezonde, vitale, enthousiaste en kundige medewerkers zijn nu en later zeer gewenst. Maar hoe houd je iedereen optimaal inzetbaar?

Bespaar €635,- per werknemer per jaar!

Klachten met een stevig kostenplaatje

Heeft jouw personeel geregeld klachten aan bijvoorbeeld rug, nek en schouders? Grote kans dat dit met teveel zitten te maken heeft. Ook hoofdpijnklachten, stress en vermoeidheid, hoge bloeddruk, hart- en vaatziekten, overgewicht en andere, soms vage, klachten met bijbehorend verzuim zijn een bekend en nadelig gevolg.


De gevolgen van een zittend bestaan zijn groot, ook in financiële zin. In Nederland melden zich jaarlijks naar schatting 2,5 miljoen mensen ziek. De gemiddelde duur is 6 dagen wat gelijk staat aan 70.000 volledige banen. Dat komt neer op een bedrag van maar liefst 3,1 miljard euro oftewel 635 euro per werknemer per jaar!

Doorbeek hardnekkige zitgewoonten

De e-health cursus MIND-ZIT ondersteunt je personeel op alle genoemde vlakken.

Door de holistische benadering wordt ‘minder zitten’ als een onderdeel van een gezonde leefstijl gezien. Leefstijl is de optelsom van wat we dagelijks doen. Een groot deel daarvan is gewoontegedrag. De gewoonte om vaak en lang te gaan zitten heeft veel invloed op de gezondheid van individuele medewerkers.

Bewust worden (of al zijn) is een eerste stap tot veranderen van dit gewoontegedrag. Want het kàn anders. De cursus gaat stap voor stap naar andere, eigen keuzes, voor ander zit-gedrag en daarmee een gezondere leefstijl.

Grote impact

De online cursus kan individueel gevolgd worden, of met meerdere personeelsleden tegelijk. Desgewenst met een live introductie, workshop(s), coaching en een gezamenlijke afsluiting binnen jullie bedrijf.


De cursus duurt 3 maanden. Dit om nieuwe gewoontes de tijd te geven om te beklijven, want je wilt resultaat dat blijvend is. Waar het om gaat: een andere mindset over zitten. Zowel op het werk als in niet-werktijd.


De cursus gaat zelfs verder. Met leefstijl-items als voeding, bewegen, ontspanning, sociale contacten en zingeving (alle met een belangrijk effect op gezondheid).

Bijkomend voordeel

Door het volgen van de cursus gaat de werknemer gaandeweg zelf een flexibele houding aannemen ten opzichte van veranderingen. Dit is immers ook een terugkerend punt binnen veel bedrijven. Naast zitten en vitaliteit gaat het over meer regie nemen over gezondheid, gezond samenwerken en mede verantwoordelijk zijn voor eigen duurzame inzetbaarheid.


Dagelijks besteedt je medewerker ongeveer 6-8 minuten leestijd aan de cursus. De korte oefeningen en opdrachten zijn in te passen in de dagelijkse gang van zaken, zonder storend te zijn. Ze zijn bedoeld om nieuw gedrag zelf te ervaren en ‘eigen te maken’.

Hoe werkt dat dan?

De toon in de cursus is aanbiedend en een tikje uitdagend. De medewerker neemt op basis van de aangeboden kennis en oefeningen, de eigen verantwoordelijkheid over de keuzes die hij/zij maakt. Alleen zo staat hij/zij er ook achter!


De prijs is uiteraard afhankelijk van de gekozen begeleiding. Zoals genoemd zijn er vele varianten mogelijk om een passend aanbod te maken.


Neem contact op om de verdere mogelijkheden te bespreken:

Direct contact opnemen:

Dolf Flinker

Mobiel: 06-215 617 43

Email: Info@leefstijlkompaz.nl

Mind – Zit: een online Mindset programma over minder zitten.

Eén programma dat aansluit op vijf beleidsterreinen:

  • Vitaliteitsbeleid / gezondheidsmanagement
  • Duurzame inzetbaarheid / healthy ageing
  • Ziekteverzuim verminderen
  • Aantrekkelijke werkgever zijn / secundaire arbeidsvoorwaarden
  • Flexibiliteit, creativiteit & productiviteit verhogen

Vraag vrijblijvend overleg over de mogelijkheden in jouw/jullie bedrijf of organisatie.

MindZit 

Cursus