Gelukkig ouder worden

Gelukkig zijnGelukkig zijn: wat is dat eigenlijk?

Met deze vraag begonnen we aan een thema avond over “Gelukkig ouder worden”.  Waar denk je aan als je jezelf de vraag stelt:

          Wat kan ik doen om gelukkig te zijn?

          Wat heb ik nodig om gelukkig te zijn?

Kun jij direct een duidelijk antwoord geven op deze vragen? Best lastig, er is blijkbaar geen vaste definitie voor Gelukkig zijn. Je kunt het niet eventjes in een paar woorden omschrijven. 

Gelukkig ouder worden: wat betekent dat voor jou?

Om ons te helpen werden er een aantal stellingen geponeerd. Uiteraard  in relatie tot dit thema.

          Alleen zijn maar niet eenzaam

          Kijken naar wat kan biedt meer kansen

          Nieuwe dingen blijven ontdekken houdt je wakker

          Grijp je eigen kansen op geluk

          Ik kan nog meer dan ik dacht

          Mee blijven doen houdt je jong

Gevraagd werd om hier op te reageren. Wat me opviel is dat Geluk al heel snel gekoppeld werd aan bijvoorbeeld “samen”, “goede gezondheid”, “onafhankelijk” en “zelfstandig”, “actief”, “keuzevrijheid”.

Voor mij is “gelukkig zijn” niet iets waar ik een leven lang naar toe moet werken om het pas aan het eind te bereiken. Dus zou het ook apart zijn om er pas over na te denken hoe ik gelukkig kan worden als ik ouder ben.

Gelukkig zijn doe je in het moment. Ongeacht leeftijd. In het hier en nu. Dus ook in je eigen, vertrouwde omgeving, je huis, je straat, je dorp, je buurt. Samen met anderen als je dat wilt, omdat “delen” voor velen bijdraagt tot een grotere geluksbeleving.

Daarom is het wel belangrijk dat de mogelijkheden om geluk te ervaren continue aanwezig zijn. Dat kan betekenen dat er faciliteiten zijn in je buurt. Dat er keuzemogelijkheden zijn. Dat je geïnformeerd wordt over activiteiten waar je aan mee kunt doen bijvoorbeeld. Niet 1x per jaar. Niet op een vast tijdstip. Gelukkig zijn doe je niet op commando.

Met een beetje brainstormen werd duidelijk dat “gelukkig zijn” voor de aanwezigen te maken heeft met

          Blijven bewegen, sporten of meedoen. Oftewel: je gezondheid stelt je in staat om actief te zijn

          Je directe omgeving is een gezonde, groene omgeving. Blijkbaar is dit een belangrijke voorwaarde.

          Samen met anderen werken, doen, beleven, delen. Gezelligheid speelt een belangrijke rol. Maar ook: iets betekenen voor een ander.

De vraag is dan natuurlijk: wat kun je er zelf aan doen om dit te realiseren? Er werd genoemd dat er met ongeveer 70% van alle ideeën nooit iets gedaan wordt, daar zouden wij lekker niet aan meedoen! We kregen de opdracht om in groepjes tot concrete invulling te komen, inclusief een aantal trekkers die de volgende stap(pen) naar uitvoering OOK zouden zetten!

Kijk! Dat is andere koek! Burgers die zelf initiatief nemen om hun geluk in eigen hand te nemen. Wat vinden wij belangrijk, hoe geven wij daar vorm en inhoud aan.

Welke randvoorwaarden willen we creëren? Wie gaan dat oppakken? Aan het eind van de avond kwamen er uit 5 groepen hele praktische voorstellen. Uit iedere groep werd iemand of een aantal mensen bereid gevonden om deze de komende tijd verder uit te werken.

Van idee, via actie naar realisatie.

Zo leveren we een bijdrage aan ons eigen welbevinden in een periode dat de overheid zich steeds meer terugtrekt uit Zorg en Welzijn.  Maar laat dit soort initiatieven nou prima passen bij de eerder genoemde kreten als “samen”, “goede gezondheid”, “onafhankelijk” en “zelfstandig”, “actief”, “keuzevrijheid”.

Geluk zit in momenten. Dit was zo’n moment.  

Over de schrijver
Vitale ouderen - leefstijlkompaz.nl
Door

Vitale ouderen - leefstijlkompaz.nl

op 11 Nov 2013

[…] Vind je dit interessant? Lees dan ook“Gelukkig ouder worden” […]

Reactie plaatsen