Privacy verklaring / statement


Een PDF versie van deze privacy verklaring / statement kun je hier downloaden.

Laatste update: 23 mei 2018


Dit is de uitgebreide privacyverklaring van Dolf Flinker Leefstijl Trainingen (hierna “Leefstijlkompaz” of “wij”). Leefstijlkompaz is gevestigd in Peize (Drenthe) aan de Oosterzoom 59. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Groningen onder nummer 54874270. Leefstijlkompaz is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens.

Indien je klachten of vragen hebt in verband met Leefstijlkompaz en de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) kun je contact met ons opnemen. Dit kan per post aan Leefstijlkompaz, Oosterzoom 59, 9321 EH Peize of per e-mail via info@leefstijlkompaz.nl


In deze verklaring

- leggen wij uit wat ons algemene beleid is ten aanzien van het verwerken van persoonsgegevens.

- beschrijven we welke persoonsgegevens we van jou verwerken,

- hoe we jouw privacy waarborgen

- en welke rechten je hebt. 


Als je wilt weten welke cookies wij gebruiken, dan kun je dat lezen in onze cookieverklaring.(wordt gemaakt, binnenkort op deze site)


Deze verklaring heeft betrekking op gegevens die wij verwerken van klanten van Leefstijlkompaz, bezoekers van onze website, bezoekers van lezingen en deelnemers aan workshops of andere activiteiten, en alle overige relaties van Leefstijlkompaz.


Wat is het algemene privacybeleid van Leefstijlkompaz?

 • Leefstijlkompaz respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website https://www.leefstijlkompaz.nl, van haar (potentiële) klanten en relaties.
 • Leefstijlkompaz stelt de veiligheid en vertrouwelijkheid van jouw persoonsgegevens voorop en gaat zorgvuldig met jouw persoonsgegevens om.
 • Leefstijlkompaz deelt (een deel van) jouw gegevens alleen met partijen die zij inschakelt voor de levering van haar diensten en met partijen waarmee zij gegevens moet delen op basis van een wettelijk verplichting.
 • Leefstijlkompaz is voortdurend op zoek naar manieren om haar dienstverlening te verbeteren en deze zoveel mogelijk af te stemmen op jouw persoonlijke wensen en behoeften. Daarbij houdt Leefstijlkompaz altijd rekening met jouw privacy en houdt zich aan de eisen van de toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving.

Wanneer verzamelen wij jouw persoonsgegevens en hoe komen we hieraan?
Leefstijlkompaz verwerkt jouw persoonsgegevens omdat je:
 • gebruik maakt of wilt gaan maken van haar diensten (ook als dat via je werkgever als opdrachtgever gaat)
 • je gegevens invult of achterlaat via gangbare kanalen, zoals e-mail, de website of per telefoon, of aanmeldt voor een lezing, workshop of andere activiteit
 • de website van Leefstijlkompaz bezoekt
 • of een zakelijke relatie met Leefstijlkompaz hebt.

De meeste gegevens die we van jou verzamelen lever je zelf aan. Om welke gegevens dat gaat is afhankelijk van de specifieke dienstverlening. In bepaalde gevallen kunnen we de gegevens uit onze database halen, zodat jij niet steeds opnieuw je gegevens hoeft aan te leveren.


Leefstijlkompaz koopt geen gegevens van de KvK of andere aanbieders van dataplatformen voor de acquisitie van nieuwe klanten.


Tot slot verzamelen we ook enkele persoonsgegevens via de cookies die wij (laten) plaatsen. Dit laatste al dan niet na acceptatie.


Voor welke doelen verzamelen we jouw persoonsgegevens?

Leefstijlkompaz verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • 1. Communicatie. We gebruiken je contactgegevens om contact met je op te kunnen nemen, bijvoorbeeld voor de toezending van een gratis e-book, cursusmateriaal, nieuwsbrieven, aankondigingen of wijzigingen. Verder om je te informeren over onze dienstverlening en om je op de hoogte te stellen van acties en aanbiedingen. Daarnaast gebruiken we je telefoonnummer, als je daar toestemming voor hebt gegeven, om je persoonlijk te informeren over voor jou relevante informatie of om je op te nemen in voor jou relevante WhatsApp-groepen.
 • 2. Acquisitie. Om Leefstijlkompaz onder de aandacht te brengen bij potentiële klanten.
 • 3. Uitvoeren contract. Als je klant of leverancier bent van Leefstijlkompaz dan verwerken wij jouw gegevens voor de voorbereiding, totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst.
 • 4. Wet- en regelgeving. We verwerken jouw persoonsgegevens indien we daartoe op grond van wet- en regelgeving verplicht zijn.
 • 5. Gebruikerservaringen. Middels jouw ervaringen met Leefstijlkompaz kunnen anderen mede bepalen of ze wel/geen gebruik gaan maken van de diensten en producten van Leefstijlkompaz. Of en welke ervaringen je wilt delen bepaal je zelf.
 • 6. Marketing analyse en onderzoek. We gebruiken je contact gegevens voor algemeen marktonderzoek.
 • 7. Gepersonaliseerde aanbiedingen. We gebruiken jouw aankoopgegevens om aanbiedingen te doen die zijn afgestemd op jouw voorkeuren en interesses.

Wat zijn de grondslagen voor de verwerkingen?

Wij verwerken jouw gegevens omdat wij deze gegevens nodig hebben voor

 • het aangaan of het uitvoeren van de overeenkomst met jou of jouw werkgever (als opdrachtgever)
 • omdat wij een wettelijke verplichting hebben
 • jij daartoe toestemming hebt verleend
 • of omdat wij daar een gerechtvaardigd belang voor hebben.

Als je Leefstijlkompaz toestemming hebt gegeven om voor bepaalde doelen jouw persoonsgegevens te verwerken, dan kun je deze toestemming op ieder moment intrekken op dezelfde wijze als waarop je deze hebt verstrekt.


Om welke processen draait het en welke persoonsgegevens verzamelt Leefstijlkompaz?

Leefstijlkompaz verwerkt jouw persoonsgegevens bij verschillende processen. Hieronder tref je een overzicht aan van de belangrijkste processen.

1. Contactformulier
 • Via het contactformulier (op de website) van Leefstijlkompaz kun je terecht met al je vragen, opmerkingen en klachten over de dienstverlening van Leefstijlkompaz en je aankopen.
 • De gegevens die we je vragen in te vullen, hebben we nodig om met jou te kunnen communiceren en je zo snel mogelijk van dienst te kunnen zijn. Jouw ingevulde gegevens worden versleuteld verzonden. Deze gegevens worden niet voor een ander doel gebruikt dan afhandeling van jouw vraag of klacht.
2. Nieuwsbrief “Leefstijl delen”
 • We informeren je graag over alles rondom een gezonde leefstijl, aanbiedingen, activiteiten, producten en diensten van Leefstijlkompaz. Hiervoor gebruiken we je contactgegevens die je aan ons hebt verstrekt in het kader van het aanvragen van een gratis E-book, of omdat je die op een andere manier aan ons hebt verstrekt.
 • Afmelden voor deze nieuwsbrief kan onder iedere nieuwsbrief die je ontvangt.
 • Om onze dienstverlening te verbeteren voeren wij statistische analyses uit op onze verstuurde nieuwsbrieven. We houden dan bijvoorbeeld bij welke nieuwsbrief er verstuurd is, of en wanneer de nieuwsbrief geopend is en hoe lang de nieuwsbrief geopend weergegeven stond. Lees hierover meer in de cookieverklaring.
3. Aankoopfactuur
 • Wij gebruiken jouw aankoopgegevens voor het maken van de aankoopfactuur en/of om je bestellingen te leveren. Dit geldt ook voor gratis artikelen. Daarnaast gebruiken we jouw aankoopgegevens voor het doen van gepersonaliseerde aanbiedingen, zie hieronder.
4. Gepersonaliseerde aanbiedingen
 • Aankoopgegevens gebruiken wij ook om inzicht te krijgen in de wensen en behoeften van onze klanten en als input voor onze aanbiedingen, acties en overige marketingactiviteiten.
 • We gebruiken jouw aankoopgegevens ook voor gepersonaliseerde aanbiedingen en om speciaal voor jou geselecteerde producten onder je aandacht te brengen.
5. Cookies
 • Bij het bezoeken van de website worden er cookies en pixels geplaatst. Door middel van deze cookies en pixels verzamelen wij en/of de derde partijen de volgende gegevens:
 • • (een deel van jouw) IP-adres
 • • technische kenmerken zoals de browser die je gebruikt en de resolutie van jouw computerscherm
 • • vanaf welke pagina je op onze website bent gekomen
 • • wanneer en hoe lang je onze website gebruikt/bezoekt
 • • of je gebruikt maakt van de functionaliteit van onze website
 • • welke pagina’s je bezoekt binnen onze website.
6. Inkoop / leveranciers / samenwerkingspartners
 • Leefstijlkompaz verwerkt persoonsgegevens van haar leveranciers en samenwerkingspartners, die nodig zijn voor de inkoop van producten en de uitvoering van de overeenkomsten met de leveranciers en samenwerkingspartners. De gegevens die Leefstijlkompaz verwerkt van haar leveranciers en samenwerkingspartners zijn de namen en contactgegevens van de contactpersonen en overige gegevens indien dit in een specifiek geval nodig is.

Hoe lang bewaren we jouw persoonsgegevens?

Leefstijlkompaz bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wat houdt dat concreet in?

Soort gegeven  - Bewaartermijn en reden

Klantgegevens: Jouw persoonsgegevens worden bewaard zolang je klant bent van Leefstijlkompaz. Als je de klantrelatie beëindigt, bewaart Leefstijlkompaz maximaal een jaar jouw gegevens met uitzondering van die gegevens waarvoor een wettelijke verplichting bestaat. Dit geldt bijvoorbeeld voor facturen.

Leverancier gegevens: Jouw persoonsgegevens worden bewaard zolang we zaken doen of zolang jij onze contactpersoon bent voor de leverancier en zo lang als we daartoe verplicht zijn op grond van de wet.


Delen we jouw gegevens?

Leefstijlkompaz verkoopt géén gegevens van jou aan derden.

In principe delen we jouw gegevens niet met derden, tenzij dit voor de afhandeling van jouw overeenkomst gewenst of middels wettelijke bepalingen verplicht is. We kunnen (een deel van) jouw gegevens delen met door ons ingeschakelde derden zoals een e-mailverwerker. Leefstijlkompaz werkt daarvoor samen met Enormail.

Wanneer wij jouw gegevens met derden delen, leggen wij die derden de verplichting op om jouw persoonsgegevens goed te beschermen.


Hoe beveiligen wij jouw gegevens?

Wij beveiligen jouw gegevens om te voorkomen dat deze verloren gaan of in de verkeerde handen vallen. Enkele van de maatregelen die wij treffen zijn:

 • we beveiligen onze website met een TLS-certificaat. Hiermee wordt vertrouwelijke informatie, bijvoorbeeld die wordt verstrekt via een contactformulier, versleuteld verzonden
 • onze software is geüpdatet en we maken gebruik van een firewall
 • alleen bevoegde personeelsleden/derden hebben toegang tot jouw persoonsgegevens
 • het delen van persoonsgegevens met derden doen we via een beveiligde verbinding
 • we sluiten overeenkomsten af met derden die in onze opdracht (een deel van) jouw persoonsgegevens verwerken waardoor jouw privacy wordt gewaarborgd.

Welke rechten heb je met betrekking tot jouw persoonsgegevens?

 • Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. 
 • Daarnaast heb je het recht om je toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Leefstijlkompaz. 
 • Ook heb je in sommige gevallen het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens (waarover wij van jou beschikken) in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@leefstijlkompaz.nl


Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. LET OP: Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, dit zijn de twee of drie regels onderaan het voorblad van het paspoort of aan de achterkant van een ID-kaart), ID-nummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Wij zullen beoordelen of we gehoor moeten en kunnen geven aan jouw verzoek. We reageren hier zo snel mogelijk op.


Indien je klachten hebt over onze gegevensverwerking, meld dit dan zo spoedig mogelijk bij ons. Uiteraard hopen we hier samen uit te komen. Daarnaast bestaat de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.


Wat als het privacybeleid van Leefstijlkompaz wijzigt?

De regels rondom de bescherming van persoonsgegevens en onze diensten kunnen veranderen. Wij behouden ons dan ook het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. De meest actuele privacyverklaring vind je altijd op https://leefstijlkompaz.nl/privacy-verklaring/


Deze verklaring is voor het laatst gewijzigd op 23 mei 2018.