Privacy verklaring 

privacy statement

Met ingang van 25 mei 201 is de Algemene Verordening Gegevensbeveiliging (AVG) van kracht.

Hieronder staat hoe Leefstijlkompaz* met persoonlijke gegevens om gaat en welke maatregelen zijn getroffen om misbruik van persoonsgegevens te voorkomen.

• Leefstijlkompaz is de bedrijfsnaam en de naam van de website waaronder Dolf Flinker Leefstijl Trainingen verschillende diensten, producten en activiteiten aanbiedt. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Groningen onder nummer 54874270. Juridisch gezien is Leefstijlkompaz zowel “Verwerkingsverantwoordelijke” als ook “Verwerker” van persoonsgegevens. 

LEEFSTIJLKOMPAZ VERKLAART DAT:

1: Persoonsgegevens worden gebruikt om klanten en geïnteresseerden te informeren, te begeleiden, voor marketingdoeleinden van Leefstijlkompaz (dus niet voor anderen) en om cursusmateriaal beschikbaar te stellen.

2: Persoonsgegevens zijn verkregen met toestemming via inschrijving:

- op de website (voor een gratis E-Book, Leefstijl delen nieuwsbrief)

- op bijeenkomsten (Lezingen, workshops, voorlichting)

- op online cursussen

- op social media

- of voor het uitvoeren van een overeenkomst (begeleiding, coaching)

3: Inschrijving kan te allen tijde worden stopgezet door

- afmelden van verdere toezending via Enormail onder iedere geautomatiseerde mailing die ontvangen wordt.

- een verzoek daartoe te doen via mail, sms, diverse social media kanalen of bij een persoonlijk contact.

4: Wissen van alle persoonlijke gegevens kan te allen tijde door

- afmelden van verdere toezending via Enormail onder iedere geautomatiseerde mailing die ontvangen wordt.

- een verzoek daartoe te doen via mail, sms, diverse social media kanalen of bij een persoonlijk contact.

5: Inzage en/of rectificatie kan te allen tijde door

- een verzoek daartoe te doen via mail, sms, diverse social media kanalen of bij een persoonlijk contact.

6: Voor het stopzetten van (intrekken van toestemming voor) een inschrijving, het wissen van de persoonsgegevens of het verzoek tot inzage en/of rectificatie geldt dat binnen 4 weken wordt gereageerd. Dit met uitzondering voor de gegevens die mogelijk voor de Belastingdienst beschikbaar moeten blijven.

7: Gegevens worden minimaal 7 jaar bewaard of tot het moment van uitschrijven of het verzoek om gegevens te wissen, of tot een nadrukkelijk vermelde en overeengekomen einddatum.

8: Gegevens die gebruikt worden voor geautomatiseerde mailing, zijn opgeslagen bij Enormail, een Nederlandse mail provider. Enormail voldoet aan de regels zoals opgesteld door de AP (Autoriteit Persoonsgegevens) en worden niet aan derden beschikbaar gesteld.

9: Gegevens die nodig zijn voor betalingen worden doorgegeven aan uitvoerende betaaldiensten.

10: Andere persoonlijke gegevens (zowel ‘gewone’ als ‘bijzondere’) worden bewaard, verwerkt, en/of gecommuniceerd via beveiligde computers en mailprogramma's. Waar nodig worden zgn. 'herleidbare' (bijzondere) persoonlijke gegevens versleuteld verzonden via mail.   

Klachten

Klachten kunnen altijd bij Leefstijlkompaz ingediend worden en een reactie daarop komt binnen 4 weken. Voor klachten omtrent Persoonsgegevens kun je ook terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens

- https://autoriteitpersoonsgegevens.nl

- 0900 - 2001 201

- Postbus 93374

2509 AJ DEN HAAG

Leefstijlkompaz neemt jouw privacy serieus

  • Leefstijlkompaz informeert zowel gevraagd als ongevraagd. Dit laatste door het versturen van een maandelijkse mailing (“Leefstijl delen”) of aankondigingen van lezingen, activiteiten die door Leefstijlkompaz worden georganiseerd, of voor het aankondigen van nieuwe producten.
  • Leefstijlkompaz begeleidt klanten via e-mail indien daarom gevraagd is of toestemming voor gegeven is.
  1. Leefstijlkompaz geeft geen gegevens door aan derde partijen (anders dan hierboven vermeldt)
  2. Leefstijlkompaz verwerkt geen gegevens die van andere partijen of organisaties afkomstig zijn, tenzij de gegevens afkomstig zijn van een werkgever of organisatie als opdrachtgever.
  • Leefstijlkompaz maakt gebruik van een beveiligde website (https://leefstijlkompaz.nl), inschrijving via de website middels ‘double opt-in’ en virusscanners op computers en mailprogramma’s.
  • Leefstijlkompaz neemt jouw privacy serieus! We gaan met jouw persoonlijke gegevens om zoals we zelf ook willen dat anderen met onze gegevens omgaan.

Dolf Flinker Leestijl Trainingen / Leefstijlkompaz

info@leefstijlkompaz.nl

06-21561743

Bovenstaande is een samenvatting van de uitgebreide Privacyverklaring

Klik op de button om de uitgebreide versie te bekijken