Secundaire arbeidsvoorwaarden Gezondheidsinterventies
01 mei 2015 

Secundaire arbeidsvoorwaarden Gezondheidsinterventies

Secundaire arbeidsvoorwaarden: aandacht voor de gezondheid van de medewerker

Gezondheid van de medewerker bevorderen?

Gezondheid is 1 van de belangrijkste zaken. Dat geldt voor vrijwel iedere persoon. Dus ook voor je medewerkers. Die heeft er als privé-persoon baat bij, maar met een goede gezondheid wordt werken leuker, makkelijker en liggen de kansen op de arbeidsmarkt voor hem of haar natuurlijk ook hoger.
Vandaar dat het vanzelfsprekend zou moeten zijn dat er aandacht is voor die gezondheid in het algemeen.

Daar heeft niet allen de werknemer een verantwoordelijkheid. Aangezien je personeel dagelijks een groot deel van de tijd voor jou aan het werk is, heb je als werkgever natuurlijk ook baat bij een gezonde en vitale medewerker. Dus ook een verantwoordelijkheid.

Gezamenlijke verantwoordelijkheid

Aangezien gezondheid geen momentopname is en populair gezegd een 24/7 ding is, mogen de inspanningen om gezond, vitaal, inzetbaar en productief te zijn dan ook niet bij 1 partij worden gelegd. Als beide baat hebben bij een goede gezondheid, dan hebben beide daarin ook een verantwoordelijkheid.

Primaire arbeidsvoorwaarden

Natuurlijk zorg je als werkgever voor een veilige werkplek. Je houdt de richtlijnen van de Arbo aan, de werkplek is ergonomisch ingericht, is zijn toiletten, clean-desk-policy, en er wordt goed schoongemaakt bij jullie. Toch?
Laten we er van uitgaan dat eea vanuit een zorg voor de medewerkers geregeld is, en niet vanwege opgelegde wetgeving.
Vanuit diezelfde betrokkenheid met het personeel (je belangrijkste kapitaal!) ga je nog verder door het aanbieden van aanvullende voorzieningen.

Secundaire arbeidsvoorwaarden

De secundaire arbeidsvoorwaarden zijn er om het aantrekkelijker te maken voor je personeel om bij dit bedrijf te werken. Dat zit hem lang niet altijd in de financiële regelingen. Natuurlijk is een 13e maand lekker en een auto van de baas mooi meegenomen. Maar de huidige werknemer heeft vooral baat bij zelfontplooiing, ontwikkeling, en aandacht voor privé aangelegenheden. Gezondheid is daar 1 van. Maar er is veel meer op het vlak van Gezondheidsinterventies voor de werknemer.

In veel bedrijven wordt al gewerkt met of nagedacht over Vitaliteitsbeleid. Het begrip “Gezonde kantine” is ook al geen theorie meer.
Stimuleringsmaatregelen, al dan niet met financiële prikkels, om de werknemer aan het sporten of bewegen te krijgen (fitness abonnement, lunchwandelen, fietsplan), te ontspannen op de werkplek (nek of schoudermassage, meditatieplekken) of “stoppen met roken programma’s” worden al veel toegepast.
Allemaal prima.

Nieuw zijn de begeleidingstrajecten in het veranderen van de oorzaken van een afnemende of minder goede gezondheid. Deze begeleiding, al dan niet door een coach, zijn veel meer gericht op het veranderen van ongewenst (gewoonte)gedrag.

Gezondheid is geen momentopname

Zoals al genoemd, ook al is het op de werkplek allemaal nog zo goed geregeld, dat is geen garantie voor een gezonde medewerker. En omgekeerd, als de werknemer zelf er veel aan doet om gezond te blijven, maar op het werk erg veel stress ervaart en vrijwel de hele dag zittend werk doet, dan heeft dat veel negatieve invloed op zijn of haar gezondheid.

Want gezondheid is geen momentopname. Geen staat van zijn die je met een knop kunt aanzetten.
Gezondheid is de optelsom en het resultaat van allerlei keuzes en omstandigheden gedurende langere tijd. De mate van gezondheid is in veel gevallen de resultante van gewoontegedrag.

Als Stef in zijn vrije tijd veel aan mountainbiken doet, maar op het werk uitsluitend zittend werk doet waarbij erg veel stress komt kijken, dan heeft dat veel negatieve invloed op zijn gezondheid. En ook al heeft Marion een baan waar ze regelmatig van haar plek moet, er gezonde gerechten in de kantine zijn, dan nog kan het zijn dat ze thuis erg ongezond eet bijvoorbeeld. Met alle gevolgen van dien.
Vandaar dat er ook geen scheidslijn tussen privé en werk is te maken als je het hebt over de gezondheid van de medewerker.

Wederzijdse waardering

In de praktijk blijkt dat zowel de werkgever als de werknemer baat hebben bij maatregelen of voorzieningen die gericht zijn op gezondheidsbevordering bij de medewerker. Zie dit maar als secundaire arbeidsvoorwaarden, waarbij de aandacht voor het wel en wee van de werknemer veelal bijzonder op prijs wordt gesteld. Onder het motto “Gaat het met mij goed, dan gaat het met mijn omgeving ook goed” zijn gezondheidsinterventies dan ook de investeringen, in tijd en geld, dubbel en dwars waard.

 

Vind je dit interessant? Kijk dan bijvoorbeeld ook op leefstijlkompaz.nl/mind-zit

Over de schrijver
Reactie plaatsen